Erb cechu

Blason:

Štít modro- červený v horní části dělený jedenáctkrát lomeným zúženým bílým břevnem. Ve štítě jsou v přirozené barvě dva zkřížené vztyčené meče . Pod meči je položen zlatý klíč se zuby obrácenými dolů a vpravo. Na štítě je tur najská přilba s korunkou. Přilba má půlená přikryvadla. Napravo červeno stříbrná, vlevo modro zlatá. Přilba nese klenot v podobě stojícího zlatého grifa s červeným jazykem hledícího doleva držícího vztyčený stříbrný meč.