O nás

Cech Sv. Michaela sdružuje vůdčí představitele jednotlivých škol, které se zabývají důkladným studiem a praktickým prováděním evropských bojových umění, jejichž kořeny sahají daleko do minulosti. V cechu se sdružují ty školy, které přijaly jednotný koncept výuky rytířských umění a společnými silami se snaží o hlubší poznání a důstojné pokračování v odkazu našich předků.


Na půdě cechu se tak setkávají Hejtmani, Profousové, instruktoři a asistenti, kteří na jedné straně nesou odpovědnost za vedení výuky ve svých školách, a na straně druhé dále sami pracují na svém zdokonalení se nejen po stránce praktických dovedností, ale i na hlubším pochopení hodnot, které s tímto studiem souvisí.


Myšlenka a samotné fungování cechu sahají hluboko do historie, ten náš sice vznikl až na jaře roku 2010, ale v zásadě je pokračováním tradice, která může čerpat už z období 15. – 16. století.


Zakladatelem cechu Sv. Michaela je pan Petr Matoušek z Olomouce, v šermířské obci dobře znám svým dlouholetým a poctivým výzkumem rytířských umění, který skrze cech umožňuje zájemcům seriozní, poctivé a důstojné studium.


Na začátku roku 2010 existovaly dvě školy, Ringen Klub v Olomouci, ten se později transformoval do cechu Sv. Michaela v Olomouci, a Ringen Klub Praha, kde byla výuka zahájena v březnu roku 2010. Další škola, která se tento rok (září 2010) plně adaptovala na cechovní systém výuky, má svou základnu v městě Kladně a nese název Pragma – škola evropského šermu a zápasu. Tato tři místa se stala pevnou základnou pro žáky, kteří projevili vážný zájem o studium starého umění a cech tak mohl v roce 2011 zorganizovat zkoušky a udělit první próby. Jak už text napovídá, výuka je odstupňována úrovněmi tak, aby každý žák měl přímou zpětnou vazbu a ověřil si, zdali je probíraná látka správně ukotvena.


Udělené próby (šermířské či zápasnické stupně) se zapisují do knihy zápisné a mají omezenou časovou platnost.


V následujících letech se začal cech více rozvíjet a školy přibraly další členy. V roce 2013 má cech své žáky v dalších třech školách. Jedna z nich je v městě Brémy (Německo) a nese název Klopffechters Erben. Další škola se zformovala na podzim 2013 na severu Čech: Cech Sv. Michaela v Ústí nad Labem. A aktuálně šestá škola nyní vzniká na půdě hlavního města Prahy, škola šavle Jana Kozáka.


Filosofie výuky je postavena především na individuálním přístupu, každý žák se sám rozhoduje jak velkou míru vůle a trpělivosti studiu věnuje.


Cech pořádá různá setkání škol, ať už jsou to semináře na vybraná témata, semináře pro instruktory „jak učit“ nebo organizace turnajů v přátelském zápolení atp.


Za chod cechu odpovídá jeho tříčlenná Rada:


  1. Cech mistr
  2. Správce cechu
  3. Strážce pokladny