Pravidla škol pro účast v cechu

  1. Škola přijímá regule cechu Sv. Michaela, rytířský kodex a metodiku vedení výuky rytířských umění.

  2. Hejtman - vůdčí osobnost školy, nese odpovědnost za aktivity školy a její chod, skládá slib věrnosti cechu, konzultuje vývoj školy s Radou Cechu.

  3. Profous - zástupce Hejtmana, dohlíží na chod školy, též skládá slib věrnosti cechu, nese prapor a drží nástroj moci výkonné: lopatku, kyj, řemen aj.

  4. Dokud Hejtman nebo Profous nedosáhnou instruktorského stupně, je škole přiřazen patron z cechu, který dohlíží na metodické vedení výuky a vychovává první instruktory.

  5. Škola se zavazuje dodržovat metodiku výuky cechu a připravuje své žáky ke zkouškám

  6. Škola vede knihu zápisnou, volí si vlastní znak (erb) a prapor, který odpovídá aktivitám školy

  7. Aktivními členy cechu se mohou stát i řadoví členové škol, kteří složí I. zkoušku.